Skip to the content
  • Tirsdag  kl. 18.00
  • Torsdag kl. 18.00

Ekstra træningstider, kom hvis du kan:

  • Søndag kl. 10.00

Træningen foregår fra Augustenborg Hallen, hvor vi mødes i forhallen.
Fælles opvarming foregår enten i en af hallerne eller udendørs på fodboldboldbanen.

Omklædningslokaler:

  • Herrer i lokale 8
  • Damer i lokale 9  (eller 7 hvis der ikke er plads i 9)

Fællestræning:

Løbeklubberne på Als/Sundeved afholder fællestræning kaldet Løb langt på Als

HOLD DISTANCE RUTER  PROGRAM         TRÆNERE
Hold 1 Kort distance
3-8 km
35-55 min
Aftales hver gang Se programmer  
Hold 2  Mellem distance
5-12 km
35-70 min
Aftales hver gang Se programmer Karin Frey

 Hold 3 Lang distance
8-22 km
35-90 min
Aftales hver gang Se programmer Lis Petersen
Hanne Ludvigsen
Torben Havn
Hold 4 Langdistance
10-30 km
35-150 min
Aftales hver gang Se programmer John Wind
Puls
Tirsdag ulige uger.
 Intervaltræning
Bakketræning
Bakkesprint
Tempoture
Fartleg
Løb/cykel
Testture
Træner
 bestemmer
Puls Efterår 2017 Hans Chr Møller

Vi løber sammen ikke fra hinanden:

Den første 1/2 del af løbeturen følges vi ad indenfor hvert hold og tempoet skal være moderat. Herefter kan hver enkelt løbe i sit eget tempo. Brug tilbage sløjfer efter dem som ikke løber så hurtig.

Der kan med fordel anvendes " ud-hjem " ruter. Der løbes udad i X antal minutter, så vendes der om og løbes samme vej tilbage. F.eks. når træningsprogrammet anbefaler 40 minutters træningstur, så løbes der 20 minutter udad inden der vendes om. Er der én eller flere på holdet som taber pusten kan de så vende om lidt før

Løbeprogrammer :

http://vorespuls.dk/

http://www.dgi.dk/Udover/loebmeddgi/program.aspx

http://aktivtraening.dk/l%C3%B8beprogrammer

Aftal indbyrdes inden i løber om hvor meget i vil løbe sammen.

Der er intet krav om, at man skal deltage i motionsløb for at løbe på de enkelte hold. Det bestemmer man selv.Tirsdage løbes lidt kortere ture, men med lidt mere tempo på, evt deltagelse på PULS-holdet.

Er der ændringer eller nye målsætninger holdene imellem bedes dette mailes til Hans Chr. eller webmaster.

Hans Chr tilbyder at lave individuelle træningsprogrammer for dem som ønsker dette. Benyt Jer af dette tilbud.

På vej...

 

Planlagt marathon tid

    Link     
3:00:00 Klik her
3:15:00 Klik her
3:30:00 Klik her
3:45:00 Klik her
4:00:00 Klik her
4:15:00 Klik her
4:30:00 Klik her
4:45:00 Klik her

 

Har du problemer med FIRST-programmerne skal du være velkommen til at kontakte Hans Chr.


Lange ruter

10,6Km Sebbelev - Bro Link
13,1Km - Sebbelev - Bro - Vandværk Link
14,2Km - Snur-om-Mjang Link
14,6Km - KettingNor Link
21,4Km - CoastToCoast Link
2x8,2Km - Augustenborg_stien Link


Korte ruter

2,2Km - Havn_Slot Link
4,7Km - AugustenborgPark Link
5,2Km - Bro-Netto Link
6,6Km - Gammel Møllevej Link
8,8Km - Sebbelev_Bro_Lillehavstien Link


Interval

1200m_bakke_Egen Link
1200m_interval_Lillehav Link
170m_bakke_Abildgård Link
1Km_interval_Netto Link
1Km_interval_NyStavnsbøl Link
2Km_interval_Vandværk Link
300m_bakke_Sebbelev Link
600m_bakke_Udafbyen Link
700m_interval_fjernvarme Link
800m_interval_Lillehav Link
800m_bakke_Mjang Link
800m_interval_Osbæk Link

 

Fra og med 5.januar 2010 kan alle medlemmer i Augustenborg Løbeklub træne i motionscentret i Augustenborghallen.

Klubben har fået et tilbud som er skræddersyet til løbernes behov.  Langt de fleste løbere foretrækker at løbe udenfor. Der kan komme perioder, hvor løb udendørs er umuligt, for eksempel hvis man har pådraget sig en løbsreleteret skade, eller i tilfælde af stormvejr, slagregn eller islag.

Så er det godt at have muligheden for at træne indendørs. 

Det er også godt for løbere at træne styrketræning regelmæssigt, primært i vinterhalvåret. Vigtigste områder for løbere er mave+ryg, samt ben-muskler.

- gør os til hurtigere løbere
- formindsker risiko for fald-skader og overbelastningsskader.
- styrketræning i kombination med løbetræning giver en alsidig motion.

I styrketræning gælder de samme principper som i løbetræning med hensyn til at begynde stille og roligt og øge belastningen. Personalet i motionscentrene er altid parate til at vejlede folk i brugen af maskiner og give god vejledning til træningen.

Her kan læses mere om styrketræning for løbere - klik her

Placering i højre eller venstre side?

Det har ofte været diskuteret, hvordan skal vi placere os i trafikken. Det er ikke helt simpelt.
Bemærk at løbere sidestilles med gående.

KØREBANEN
Gående må kun færdes på kørebanen eller cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat (dog ikke midterrabat). Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen. Den modsatte side kan benyttes, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1-2)

CYKELSTI / DELTE STIER
Gående må kun færdes på cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1)

Om delte stier bliver det sværere, for der flyder det temmelig meget. Løb i den side hvor du finder dig tryggest i den pågældende situation. (Mikael le Dous)

Der er ikke lavet specifikke regler for gående/løbende på cykelstien, så her gælder den sunde fornuft. Den sunde fornuft tilsiger, at man som gående altid har front imod de kørende, således så man kan se disse og eventuelt nå at træde til side. (Kurt Mark)

GANGSTIER
Tilsyneladende ingen formelle eller uformelle regler. Hvis du møder en anden løber, må I ”forhandle” om siderne fra gang til gang.